Σημαντικες οδηγιες προς ΣτοΥσ ομιλητΕΣ & τους συμμετεχοντες

Για την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικτυακής συνάντησης θα σας παρακαλούσαμε να μας δηλώσετε και εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας (Αρ. κινητού, Messenger, Viber, What’s up), σε περίπτωση ανάγκης κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης.

Για την διασφάλιση της ομαλής σύνδεση σας παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι:

 • Διαθέτετε τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (Υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο, Smartphone, ή Tablet).
 • Έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς την εφαρμογή του Webex* και ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία της. * Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής Webex στο τέλος της σελίδας.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας, να έχετε απενεργοποιήσει όλες τις εφαρμογές και όλα τα tabs στον υπολογιστή σας και να βρίσκεστε στο περιβάλλον του Webex.

Ακολουθούν κάποιες επιπλέον πρακτικές οδηγίες:

 • Ο χώρος που θα επιλέξετε παρακαλούμε να μην  έχει ενοχλήσεις ή παρεμβολές τρίτων, καθώς και η θέση σας να έχει ένα ουδέτερο background.
 • Το πρόσωπο σας να βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης του υπολογιστή σας. Δεν πρέπει να έχετε πίσω και κόντρα προς την κάμερα του υπολογιστή σας παράθυρο ή φως.
 • Η κάμερα του υπολογιστή σας είναι καθαρή και τοποθετημένη στο ύψος των ματιών σας ώστε να μην κοιτάτε χαμηλά.
 • Ιδανικά τοποθετήστε τη συσκευή σας σε μια πιο υψηλή θέση.
 • Το μικρόφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης (mute) όταν δεν μιλάτε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

PANELIST – ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Εάν υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή WEBEX (PANELIST) στη συσκευή σας

 1. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της Πρόσκλησης ή επιλέγετε Join από το email που σας έχει αποσταλεί.
 2. Αυτομάτως κατευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Workshop της πλατφόρμας WEBEX.
 3. Στο δεξιά πλευράς της σελίδας θα πρέπει να πληκτρολογήσετε Το Όνομά σας, Το Επίθετό σας, την email διεύθυνση σας και τον κωδικό (password) του Panelist.

Προσοχή! Για την επιτυχή σύνδεση ως Panelist, η email διεύθυνση σας θα πρέπει να είναι η ίδια που μας έχετε αποστείλει για την επικοινωνία σας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα λάβετε μήνυμα ότι τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά και θα πρέπει εκ νέου να εισάγετε την σωστή email διεύθυνση. Μήνυμα σφάλματος: Your e-mail address does not match any of panelist’s e-mail address specified by the event host. Please re-enter or contact the event host.

 • Επιλέγετε Submit
 • Eπιλέγετε Join.
 • Ελέγχετε ότι το μικρόφωνο και τα ηχεία σας λειτουργούν κανονικά από την επιλογή “Test speaker and microphone”
 • Eπιλέγετε Join Event.
 • Έχετε συνδεθεί με επιτυχία και αναμένετε να ξεκινήσει το Workshop.

Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή WEBEX* (PANELIST) στη συσκευή σας

* Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής Webex στο τέλος της σελίδας.

 1. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της Πρόσκλησης ή επιλέγετε Join από το email που σας έχει αποσταλεί.
 2. Αυτομάτως κατευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Workshop της πλατφόρμας WEBEX.
 3. Στο δεξιά πλευράς της σελίδας θα πρέπει να πληκτρολογήσετε Το Όνομά σας, Το Επίθετό σας, την email διεύθυνση σας και τον κωδικό (password) του Panelist.

Προσοχή! Για την επιτυχή σύνδεση ως Panelist, η email διεύθυνση σας θα πρέπει να είναι η ίδια που μας έχετε αποστείλει για την επικοινωνία σας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα λάβετε μήνυμα ότι τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά και θα πρέπει εκ νέου να εισάγετε την σωστή email διεύθυνση. Μήνυμα σφάλματος: Your e-mail address does not match any of panelist’s e-mail address specified by the event host. Please re-enter or contact the event host.

 • Επιλέγετε Submit
 • Eπιλέγετε Join.
 • Στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγετε “Run a temporary application to join this meeting”
 • Τρέχετε το αρχείο που μόλις κατεβάσατε και περιμένετε μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή Webex.
 • Ελέγχετε ότι το μικρόφωνο και τα ηχεία σας λειτουργούν κανονικά από την επιλογή “Test speaker and microphone”
 • Eπιλέγετε Join Event.
 • Έχετε συνδεθεί με επιτυχία και αναμένετε να ξεκινήσει το Workshop.

ATTENDEE – ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

Εάν υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή WEBEX (ATTENDEE) στη συσκευή σας

 1. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της Πρόσκλησης ή επιλέγετε Join από το email που σας έχει αποσταλεί.
 2. Αυτομάτως κατευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Workshop της πλατφόρμας WEBEX.
 3. Στο δεξιά πλευράς της σελίδας θα πρέπει να πληκτρολογήσετε Το Όνομά σας, Το Επίθετό σας, την email διεύθυνση σας και τον κωδικό (password) του meeting.
 4. Επιλέγετε “Join Now”
 5. Ελέγχετε ότι το μικρόφωνο και τα ηχεία σας λειτουργούν κανονικά από την επιλογή “Test speaker and microphone”
 6. Eπιλέγετε Join Event.
 7. Έχετε συνδεθεί με επιτυχία και αναμένετε να ξεκινήσει το Workshop.

Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή WEBEX* (ATTENDEE) στη συσκευή σας

* Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής Webex στο τέλος της σελίδας.

 1. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της Πρόσκλησης ή επιλέγετε Join από το email που σας έχει αποσταλεί.
 2. Αυτομάτως κατευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Workshop της πλατφόρμας WEBEX.
 3. Στο δεξιά πλευράς της σελίδας θα πρέπει να πληκτρολογήσετε Το Όνομά σας, Το Επίθετό σας, την email διεύθυνση σας και τον κωδικό (password) του Event..
 4. Επιλέγετε “Join Now”.
 5. Στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγετε “Run a temporary application to join this meeting”.
 6. Τρέχετε το αρχείο που μόλις κατεβάσατε και περιμένετε μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή Webex.
 7. Eπιλέγετε Join Event.
 8. Έχετε συνδεθεί με επιτυχία και αναμένετε να ξεκινήσει το Workshop.

Εγκατασταση εφαρμογης Webex

 1. Από έναν browser (Chrome) πληκτρολογείτε τη διεύθυνση www.webex.com.
 2. Στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας επιλέγετε Download.
 3. Επιλέγετε Download for Windows.
 4. Τρέχετε το αρχείο που μόλις κατεβάσατε για να εγκατασταθεί η εφαρμογή Webex.
 5. Στην διαδικασία εγκατάστασης επιλέγετε ακολούθως, Next, I accept the terms in the license agreement, Next, Install, Yes, Finish.
 6. Η εφαρμογή Webex εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Επικοινωνια

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την διεξαγωγή του event, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο support@advertplus.gr ή στο κινητό τηλέφωνο (+30) 698 567 8543